Ga naar de inhoud

Testimonial: Matthijs, Sr Adviseur Concern Control.”Ik uit eerder wat ik voel, denk en waar ik mee zit”

“Naar mijn mening wordt de ratio overschat, dat zie je in organisaties continu gebeuren. Vaak denken we dat we allemaal rationele beslissingen nemen, maar in de praktijk is dat niet zo. We gaan achteraf rationaliseren, maar veel dingen gebeuren in eerste instantie op gevoel. De zesdaagse training van de KA speelt hierop in. Op een andere manier iets proberen los te maken. Door de linker- en rechterhersenhelft samen te laten werken, andere verbindingen tot stand te brengen en de neuroplasticiteit te stimuleren. Dwz op een andere manier leren, jezelf ontwikkelen. Dat vind ik juist heel mooi.”

“Ik wilde me graag meer laten zien en meer deze gevoelens durven uit te spreken. Dat wilde ik meer handen en voeten geven of het eerder benoemen en laten blijken. Door de training bij de KA ben ik bewuster geworden van dit gevoel en ben ik het ook gewoon gaan doen. Ik uit eerder en vaker wat ik voel, wat ik zie en waar ik mee zit. En doordat ik dit doe, ontstaan er andere gesprekken, thuis en op de werkvloer. Gesprekken waar het echt om gaat, waarbij de inhoud er in feite (even) niet toe doet en anderen blijken vaak met hetzelfde soort gevoel te zitten. Op dat moment kun je elkaar echt leren begrijpen en samen tot oplossingen komen.”