Ga naar de inhoud

Wiser and happier, door initiator Koaching Akademie Klara Uleman

“Wiser but sadder”… maar hoe krijgen we juist lol van bewustwording en zelfinzicht. Persoonlijke groei die niet uitgaat van meer leren en werken maar die juist werk maakt van wat je allemaal al geleerd hebt. Oftewel “Wiser and happier”… Interessant in dit kader is wat hoogleraar psychologie Paul Verhaeghe hierover schrijft: Wat vandaag geldt als normaliteit vind ik eigenlijk heel afwijkend. Werkelijk alles draait rond werk. We werken ons te pletter en we zijn er trots op. Je identiteit is je professionele identiteit. Dat is iets van de laatste tien à vijftien jaar. Het foute van dat dwingende, op neoliberale leest geschoeide ideaalbeeld, is dat alles altijd moet blijven groeien: de economie moet groeien, wij moeten groeien. Er is een soort collectieve waanzin om steeds meer, harder en beter te doen. En dan brand je op. In die zin is de term ‘burn-out’ niet slecht gekozen.

17 januari 2020, Klara Uleman, initiator Koaching Akademie
Bron: Paul Verhaeghe, hoogleraar psychologie: ‘ We kweken psychiatrische patiënten bij de vleet’ 

Psycholoog Paul Verhaege spreekt